Novinky Mapa Napíšte nám Pracovné ponuky Kontakt

Zvonenie

Štvrtok 17. 1. 2019

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 17.1.2019)
Adam Bašťovanský (IV.)
Popozajtra (Nedeľa 20.1.2019)
Sebastián Dome (III)
Sebastián Krausz (VI.)
Sebastián Žiga (V.)

Fotogaléria

Školský rok:

Kalendár

Novinky

 • Krúžok Šperk v Nových Zámkoch

  Dňa 16.12.2018 sme sa zúčastnili podujatia Vianoce s Maticou na remeselných a tvorivých dielňach, spojených s krásnym vianočným vystúpením súboru Matičiarik, ktoré organizovala MO MS v N. Zámkoch.

  Náš krúžok prezentovali s vytvorenými šperkami v našej ZŠ Semerovo, ale i z vlastných zbierok autorky Alessia Veronika Fabio a Emmka Čelková i s mamičkami. Svojou prirodzenou prezentáciou tvorby šperku pútali zrak mnohých návštevníkov.

  Okrem toho sa dievčatá obohatili i o nové poznatky spracovania drôtu s inými námetmi, s ktorými ich oboznámila pani riaditeľka materskej školy zo Šurian, Norika Révayová.

 • Vianočné prázdniny trvajú od 23.12.2018 do 7.1.2019. Vyučovanie začína 8.1.2019.

 • Žiaci prvého, piateho, šiesteho a deviateho ročníka sa zapojili do projektu Vianočná pošta pre seniorov. Vlastnoručne vyrobili a napísali pozdravy pre seniorov z domovov dôchodcov, aby potešili starkých a spríjemnili im čakanie na Vianoce.

  Lucia Lucia Marencikova

 • Vianočné predstavenie ZŠ a MŠ Semerovo a školské vianočné trhy

 • Úspšná jazyková reťaz tímu SEMERANIA

  V rámci Európskeho dňa jazykov sa žiaci našej školy - Liliana Ivaničová, Karin Baranovičová, Marianna Sipková, Alexandra Šemeláková, Lucia Polhošová, Nikoleta Žigová, Alessia Fabio, Yevhenii Lapsiuk, Cynthia Ištóková, zapojili do súťaže Language chain – Jazyková reťaz. Rozhodli sa usporiadať jazykovú párty pre spolužiakov, kde im spomenuli dôvody, prečo je dôležité učiť sa cudzie jazyky. Pre rodičov pripravili prezentáciu o Semerove v angličtine, nemčine, taliančine, španielčine, ukrajinčine, maďarčine, rómčine k čomu pripojili malé pohostenie z potravín, typických pre danú krajinu.

 • 🌲🌳🌾Učiaca záhrada 🌲🌳🌾

  Naša škola v šk. roku 2017/2018 získala finančný príspevok 800€ v rámci grantového programu SPPravme to, ktorý poskytla Nadácia SPP za účelom podpory nášho projektu „Učiaca záhrada v semerovskej škole“.

  Cieľom projektu je spojenie žiakov s prírodou, sledovanie rastlín a živočíchov priamo v bezprostrednom okolí školy, aktívne zapojenie žiakov do budovania prírodných systémov a hlavne - nájdenie opätovného vzťahu žiaka s pôdou, ktorá dokáže uživiť rastliny, živočíchy, teda aj človeka - to je cieľom našich vízií.

 • Na hodine prírodovedy sa tretiaci - námorníci vydali na plavbu svojou plachetnicou menom DADA cez oceán poznania. Stretli sa s novým poznatkom o „Kolobehu vody v prírode“. Aby ľahšie tento kolobeh pochopili a prakticky ho aj dokázali, každý tretiak si vyrobil svoj kolobeh vody a dal si ho na okno nad radiátor. Pozorovali sme vyparovanie a skvapalňovanie vody. Utvrdili sme si teoretické vedomosti o kolobehu vody v prírode.

  (PŠ)